Dagen van het Erfgoed “Femmes et Patrimoine”

Programma van 11 en 12 september:
“De Vrouw in Gallo-Romeinse Tijden” is gratis toegankelijk ter gelegenheid van Open-Monumentendagen.

Begeleid bezoek (2 bezoeken)

Om 13u30 en 15u30: In het gezelschap van een cultuurbemiddelaar wandelt u langs de paden van de Gallo-Romeinse villa van Malagne!
Hoe functioneerde een landbouwdomein zoals dit in Malagne?
Welke rol vervulden de bewoners van deze villa?
Wat was de rol van de vrouw binnen dit domein, en meer in het algemeen in een Romeinse samenleving?
Welke beroep oefenden vrouwen uit, en over welke rechten beschikten ze?

Evenwel ver verwijderd van het hedendaags feminisme hadden onze Gallische en Romeinse voorouders uiteraard ook hun visie over vrouwen.
De plaats die ze bekleedden verschilde uiteraard naargelang de Gallische of Romeinse samenleving, maar waaruit bestond dit onderscheid?
Wij stellen voor dat u dit thema, “De Vrouw in Gallo-Romeinse Tijden”, bij ons komt ontdekken tijdens de Open-Monumentendagen.

Animaties voor kinderen

(Zaterdag 11 en zondag 12 september)

In onze verkleedruimte kunnen de jongsten zich omtoveren in Gallo-Romeinen en uitgedost met een historische outfit deelnemen aan het bezoek.
Ze kunnen ook een spelletjesboekje aanschaffen hetwelk hen toelaat om heel wat geheimen van Malagne te ontrafelen (2€).