Gallo-Romeins Tuinfeest « Malagne, landschap van geschiedenis »

Op deze zondag 16 augustus nodigt Malagne-Archeoparc van Rochefort u uit op haar Romeins tuinfeest “Land van Geschiedenis”

Neem deel aan een bijzondere reis doorheen de mooiste Belgische tuinen die geïnspireerd zijn door de Oudheid.

Tijdens het bezoek van de tuin met twee stemmen ontdekt u 300 plantensoorten; planten voor kleurstof, voor geneesmiddelen, om bier mee te brouwen, antieke groentensoorten, tuintechniek en bewerking van de grond, … al deze technieken zijn ons bekend dank zij de geschreven bronnen van Latijnse landbouwdeskundigen.

Neem deel aan een archeologisch experiment dat uniek is in de wereld, namelijk spelt oogsten met de vallus, een Gallo-Romeins maaitoetstel! In het kader van het project Interreg “Vallus” wordt voor de allereerste keer een proefondervindelijke demo voorgesteld aan het publiek. In onze splinternieuwe experimentele brouwerij ontdekt u hoe onze voorouders de Cervoise brouwden. En u kan ook deelnemen aan het bakken van Romeins brood in onze antieke oven!

Onze partners zullen aanwezig zijn op ons feest dat in het teken van aarde staat; een animatrice van de vereniging Gamedella stelt u een workshop “planten zaaien” voor. Dank zij de ateliers Du Busson kunt u zich bekwamen in de techniek van land art, een hedendaagse kunststrekking die er naar streeft om de natuur aan te wenden als kunstobject.

In samenwerking met het Internationaal Humorfestival van Rochefort laat een artiest u de beste hoekjes van ons domein ontdekken! De goochelaar en buikspreker Jacques Albert bespeelt al uw zintuigen in een ambiance waar lach en emotie perfect samengaan!

Ons tuinfeest is de gedroomde gelegenheid om een band te scheppen tussen heden en verleden, en om onze Gallo-Romeinse villa te herontdekken in haar natuurlijke omgeving !

Een dag waar patrimonium, cultuur, en natuur centraal staan !

Een avontuur om met gans de familie te beleven !

Toegangsprijs : Kind: 7€ – Volwassene : 9€ – Senior > 60 : 8€

Twee uurschema’s : van 11u tot 14u30 – van 14u30 tot 18u

Aankoop van tickets online is een prioriteit en zal op zaterdagavond gesloten zijn (rode knop hieronder). Aarzel niet  zondagochtend op 084/22 21 03 vanaf 9 uur contact met ons nemen om onze laatste beschikbaarheid te kennen.

 

Welke voorzorgsmaatregelen neemt Malagne om in overeenstemming te zijn met de richtlijnen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad en de gemeentelijke autoriteiten?

– Vanwege de huidige gezondheidstoestand is het dragen van een masker verplicht zowel binnen in de onthaalgebouwen als buiten op het domein (voor wie meer dan 12 jaar oud is).

–Twee uurregelingen worden voorgesteld: hetzij van 11u tot 14u30, ofwel van 14u30 tot 18u. De bezoekers verplichten zich ertoe om deze uurregeling strikt na te leven, enerzijds voor van het vlot  verloop van de evenementen, en anderzijds uit respect voor de veiligheidsvoorschriften. Iedere bezoeker is persoonlijk verantwoordelijk om de site op het voorziene uur te verlaten, en daarmee bij te dragen om het opgelegd aantal bezoekers van maximaal 200 niet te overschrijden.

Aankoop van tickets online is een prioriteit en zal op zaterdagavond gesloten zijn (rode knop hieronder). Aarzel niet  zondagochtend op 084/22 21 03 vanaf 9 uur contact met ons nemen om onze laatste beschikbaarheid te kennen.

– Wij verzoeken u om tijdens uw reservering volgende persoonsgegevens aan ons te vermelden (Naam, voornaam, mailadres of telefoonnummer) van de persoon die de reservatie uitvoert. Deze gegevens worden definitief gewist na 14 dagen.

-Tijdens ons tuinfeest zullen gratis toegangen en prijsverminderingen uitzonderlijk niet aanvaaard worden.

–De organisator eigent zich het recht toe om op elk ogenblik het evenement te schrappen, dit wanneer de gezondheidstoestand dit zou vereisen, of wanneer de overheid ons daartoe verplichten. In dat geval verbindt de organisator er zich toe om de toegangsbiljetten terug te betalen. De onkosten voor de bankverrichting die Malagne op zich nam zullen evenwel in mindering van de terugbetaling gebracht worden.

–Ter plaatse zal er geen enkele kleine restauratie voorzien zijn, maar aarzel niet om uw eigen picknick me te brengen ! Onze bar is wel degelijk geopend, en onze medewerkers zullen u bedienen aan tafel.

 

Het programma kan aangepast worden indien de ontwikkeling van de toestand dit zou vereisen. Wij danken u voor uw begrip.

Bijkomende inlichtingen