Rekenen met abakken

Dit atelier omvat twee belangrijke onderdelen.

Om te beginnen wordt aandacht besteedt aan het lezen en schrijven van Romeinse cijfers. Enkele oefeningetjes in groep zijn bedoeld om de kennis te ontwikkelen en te leren omgaan met Romeinse getallen.

In het tweede deel maken ze kennis met abakken en het gebruik ervan. Leren optellen en aftrekken wordt nu het doel. Ieder afzonderlijk krijgt een houten abak. Daarin plaatsen ze de getallen, en ze leren hoe ze om te zetten in een eenvoudigere versie om aansluitend te gaan rekenen. De verbetering gebeurt met de ganse klas samen. Op een eerder speelse manier leren zij omgaan met een totaal ongekende   rekenmethode.