Reservatie

Voorwaarden voor reservatie

Voor een eenvoudige  en snelle reservering, kies uw programma, vul het contactformulier in  of bel onze reserveringsservice op +32(0)84 22 21 03. We begeleiden u tijdens deze procedure.

Malagne bevestigt de reservering door het zenden van een overeenkomst per e-mail met inbegrip van de planning van uw bezoek. Uw reservering wordt definitief nadat wij het dubbel van de overeenkomst “kopie terug te sturen naar behoren ondertekend en gedateerd door de verantwoordelijke van de groep” ontvangen hebben. Gemeenschappen en openbare instellingen hebben de mogelijkheid om een  bestelbon bij te voegen bij hun reserveringsaanvraag.

De ondertekening van de reserveringsovereenkomst veronderstelt de volledige aanvaarding van de modaliteiten die betrekking hebben op de organisatie van het bezoek, alsook het akkoord met de  algemeen geldende verkoopvoorwaarden.

Specifieke behoeften

We luisteren graag naar uw wensen of specifieke behoeften (thema, groepen met handicaps, …). Om uw bezoek te helpen organiseren verzoeken wij U niet te aarzelen en om ons te contacteren. Ons personeel past zich aan uw wensen. We kunnen U ook verwelkomen voor een voorafgaand verkennend bezoek.

Tariefvoorwaarden

De tarieven gelden voor de groepen van minstens 15 personen die het voorwerp uitmaken van een voorafgaande reservering. Voor groepen van minder dan 15 aanwezige personen wordt een forfaitair tarief aangerekend dat overeenstemt met een groep van 15 personen. In andere gevallen geldt het individuele tarief.
Raadpleeg onze prijslijsten

Raadpleeg onze prijslijsten