Publicaties

De archeologische ontdekkingen op het domein van Malagne mondden uit in het uitgeven van verschillende literaire publicaties. Al deze werken zijn verkrijgbaar (jammer genoeg enkel in het Frans) in onze boetiek.  Neem contact met ons als u geïnteresseerd mocht zijn !

 

Coup d’œil sur 25 ans de recherches archéologiques à Rochefort, de 1989 à 2014

Dit boekje werd uitgegeven ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de regionalisering van de archeologische bevoegdheden. Het geeft een overzicht van de talrijke opgravingen die het Waals Gewest in de regio Rochefort ondernam. Bijzonder aan deze streek is dat nagenoeg alle tijdsvakken hier vertegenwoordigd zijn: het megalitisch monument van Lamsoul, het « Trou de Han » te Han-sur-Lesse, de Gallo-Romeinse villa’s van Malagne, Ave-Auffe, Génimont, ook het Gravenkasteel van Rochefort en het kluizenaarsverblijf van Edmond d’Hoffschmidt te Auffe, enz. Een ware uitstap doorheen Rochefort en … doorheen alle tijdvakken. Onmisbaar !

FREBUTTE C. (dir.), Coup d’œil sur 25 ans de recherches archéologiques à Rochefort, de 1989 à 2014, Namur, IPW, 2014,228p.

 

Faire Parler les Jardins de L’Archéoparc de Malagne

Aan de hand van enkele tientallen fiches ontdekt u de weldoende werking en verschillende toepassingen van talrijke, al dan niet gekende planten, en waarvan sommige vandaag nogal vlug « onkruid » genoemd worden. Of ze nu dienden als voedsel, of het maken van geneesmiddelen of verf … zij bieden ons een schat van zeer nuttige informatie !

BOHET J., BONATO S. & MULKENS J.-L. &, Faire parler les Jardins de l’Archéoparc de Malagne, Malagne la Gallo-Romaine, Rochefort, 2005.

 

 Vi@ Malagne collectie

In de verzameling Vi@Malagne maakt u kennis met de belangrijke onderzoeken en experimenten die plaats grepen in Malagne. Deze brochures zijn zo opgevat dat iedereen op een gemakkelijke en aangename manier toegang heeft tot de onderwerpen. De meer geïnteresseerden zullen hier tevens wetenschappelijke informatie vinden en verwijzingen naar de talrijke archeologische bronnen.

Er verschenen inmiddels al drie werken :

 1. LE VALLUS. Moissonneuse gallo-romaine, 2010.
  NYS R., BONATO S. & LIMBREE C., Le Vallus. Moissonneuse gallo-romaine, Malagne la Gallo-Romaine, Rochefort, 2010, 34p. (Vi@Malagne, 1).
 1. L’HORTUS. Un jardin gallo-romain à Malagne, 2011.
  BOHET J., MARBEHANT S.& LIMBREE C., L’hortus. Un jardin gallo-romain, Malagne la Gallo-Romaine, Rochefort, 2011, 42p. (Vi@Malagne, 2).
 1. LES THERMES de la villa gallo-romaine de Malagne, 2014.
  NYS R.& FONTAINE F., Les thermes de la villa gallo-romaine, Malagne la Gallo-Romaine, Rochefort, 2014, 88p. (Vi@Malagne, 3).
 2.  LE CORPVS EQVITVM LEGIONIS X EQVESTRIS. Une cavalerie romaine à Malagne, 2017.
  CLERENS G., FONTAINE F., LIMBREE C., Le corpvs eqvitvm legionis x eqvestris. Une cavalerie romaine. Malagne-Archéoparc de Rochefort, Rochefort, 2017, 46p. (Vi@Malagne, 4).

 

La villa Romaine de Malagne à Jemelle

Dit boekje over ons erfgoed werd uitgegeven door het Waals Gewest. Het bevat een verzameling van essentiële informatie met betrekking tot de opgravingscampagne van 1992 tot 1997 op het domein van de villa. Het werk bulkt van archeologische beschrijvingen, beeldmateriaal over de opgravingen, uitleg over bepaalde voorwerpen, enz. Men zou deze brochure in zekere mate zowat de « bijbel » van de Gallo-Romeinse restanten van Malagne kunnen noemen.

MIGNOT P., BONATO S. & LIMBREE C., La villa Romaine de Malagne à Jemelle  Liège, IPW, 2008, 32p. (Carnet du Patrimoine n°46).

 

Het Thermen pack

LES THERMES van de collectie Vi@ met een DVD (*).

* de DVD kan afzonderlijk woerden verkocht

Le Patrimoine de Rochefort en Famenne

In dit boekje over het patrimonium ontdekt u de geschiedenis van Rochefort via haar vele merkwaardige monumenten. Geschriften, kaarten, en historische foto’s stellen u in staat Rochefort te ontdekken op een manier zoals nooit eerder tevoren, en waarvoor in de toekomst misschien geen mogelijkheid meer zal bestaan.

Limbrée C., Le patrimoine de Rochefort en Famenne, Liège, IPW, 2013, 56p. (Carnet du Patrimoine n°99).