Ondernemingen

Op de site van een Gallo-Romeinse villa heeft het Archeopark van Malagne twee formules voor een team building aktiviteit te bieden.
Zoals in elke onderneming, is het ook voor een Gallo-Romeinse villa van essentieel belang dat de verschillende acteurs samenwerken om het soepel functioneren ervan te garanderen ! Teambuilding in de villa van Malagne is bedoeld om de banden tussen uw medewerkers nauwer aan te halen via samenwerking en door samen te ontspannen. En dit alles in het kader van een kennismaking met de geschiedenis van onze voorvaderen.

Elk van onze projecten voor teambuilding kent de nodige soepelheid. Van onze kant stellen wij aktiviteiten voor die typisch zijn voor onze werking, zoals bezoek aan het domein, boogschieten, brouwen van de cervoise, brood bakken, enz. Maar wij kunnen eveneens een drink inlassen, of onze infrastruktuur beschikbaar stellen voor aktiviteiten die eigen zijn aan uw groep. Wij werken samen aan de opbouw van uw dag.

Contacteer ons voor nadere inlichtingen